Dokončeno natáčení pilotního dílu projektu České kořeny
Tisk

Dokončeno natáčení pilotního dílu projektu České kořeny

Dnem 8. září bylo ve švédském Norrköpingu dokončeno desetidenní natáčení prvního, pilotního dílu dokumentární série České kořeny. Filmování probíhalo v šesti českých rodinách a u několika dalších Čechů, žijících ve Švédsku.
Někteří z krajanů jsou ve Švédsku usazeni od roku 1968 či 1969, jiní přišli v 70., ale i v 80. letech. Profesemi jsou zastoupeni technici, vědečtí pracovníci, umělci, ale i další zajímavá povolání včetně političky a těžaře či truhláře. Cílem bylo zachytit jejich zpětný pohled na vlastní rozhodnutí a na život v nové zemi. Ten se prolíná s pohledem jejich dětí, již narozených ve Švédsku, a případně i jejich českých partnerů, kteří do Švédska přišli již po roce 1989. Natáčelo se v pobřežním městečku Oxelösund, sídle proslulých železáren SAAB a zároveň i přívětivé rekreační oblasti jihovýchodního Švédska, dále ve Stockholmu, například i na zdejší univerzitě nebo také v přilehlém okolí hlavního města, rozloženého mezi přírodními rezervacemi, jezery i mořem na čtrnácti ostrovech. Další oblastí byl Göteborg obklopený přístavišti s tisíci plachetnic, kde kamera nahlédla například do kanoistického klubu, keramické dílny a také do „kuchyně“ profesora krystalografie. Posledním místem filmování bylo dříve industriální, dnes kulturní město Norrköping, proslulé unikátní koncertní halou a památkovou zónou vytvořenou na místě dřívějšího průmyslového srdce města. To vše jsou prostředí, v nichž žijí a pracují české rodiny ve Švédsku, jejichž členové stanuli před objektivem kamery projektu České kořeny.
Pilotní dokument bude během nejbližších týdnů sestříhán a upraven do cca 50minutového filmu s možným rozdělením na několik dalších částí využitelných samostatně. Premiérově bude promítnut v rámci cyklu besed Hovory bez hranic v Městské knihovně v Praze v lednu příštího roku (pořádá Mezinárodní český klub). Film bude dále nabídnut České televizi, Ministerstvu zahraničí, také k využití v krajanských spolcích ve Švédsku ale i jinde, dle zájmu, a bude uplatněn na filmových festivalech.
Cílem pilotního dílu je otevřít cestu k možnosti natočit další díly věnované Čechům žijícím v dalších zemích, a tak zmapovat přínos českých krajanů těmto zemím. Důležitým motivem je také snaha pomoci překročit mnohdy uměle, dřívějším režimem či obecnými předsudky vytvořené bariéry mezi námi doma a Čechy ve světě.
Kdo se na projektu podílí?
KAM Studio se zabývá tvorbou dokumentárních cyklů s cestopisným zaměřením. Sídlí v jihomoravském Kyjově (Jungmannova 1172). Na projektu České kořeny pracují Tomáš Kubák.
Mezinárodní český klub (MČK), občanské sdružení, vydává časopis pro Čechy v zahraničí Český dialog a organizuje řadu akcí se zaměřením na prohlubování kontaktů s krajany ve světě. Sídlí v Praze (Sokolovská 179, P9).
Pilotní díl projektu je realizován za podpory Okresní hospodářské komory Hodonín.